Aktywność Prezydium

5 października Jacek Silski i Jacek Kulik reprezentowali WZP Lewiatan na inauguracji roku akademickiego Wyższej Szkoły Bankowej.

Tego samego dnia Zbigniew Bachta, Przewodniczący Rady Związku reprezentował WZP Lewiatan na uroczystości wręczenia przez Prezydenta Gniezna publikacji „ABC-Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” przedszkolakom gnieźnieńskim.
Zobacz więcej

8 października Jacek Kulik uczestniczył w 11. posiedzeniu Komitetu Monitorującego WRPO 2014+, które było poświęcone Kryteriom Wyboru Projektów EFRR, EFS i EFS oś 8.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater