Aktywizacja zawodowa osób zagrozonych wykluczeniem

Ingeus Sp. z o.o. wspólnie z PUP w Poznaniu oraz Ingeus UK będzie realizować innowacyjny projekt aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci.

W lutym 2011 r. został rozstrzygnięty konkurs w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Ingeus Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie projektu zdobywając 98 punktów na 100 możliwych.

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających poza rynkiem pracy, wykorzystując doświadczenie i wiedzę zdobyte przez 15 lat działalności w tym zakresie przez partnera ponadnarodowego z rynku brytyjskiego Ingeus UK.

Projektem objętych zostanie 100 samotnych rodziców zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy w Poznaniu, którzy dzięki indywidualnemu wsparciu doradców mają rozpocząć zatrudnienie (minimum 30% uczestników programu) z czego minimum 70% ma utrzymać się na rynku pracy przez okres co najmniej 4 miesięcy.

Dodatkowym celem będzie wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy między publicznym urzędem pracy a firmą prywatną na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających poza rynkiem pracy i potrzebujących niestandardowego wsparcia.

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu. Planowane zakończenie projektu – 2014 rok.

Skuteczne sposoby walki z bezrobociem – wyzwanie dla regionów

Historie klientów Ingeus

Zobacz informacje o realicacji projektu w dzienniku w Polsacie Wydarzenia:
http://www.ipla.tv/2012-07-10-oby-ja-tylko-dostac/vod-5555586

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater