Akademia Lewiatana – Zarządzanie spółką a odpowiedzialność prawna członków zarządu i możliwości jej ograniczenia

Zapraszamy na szkolenie, w ramach którego zaprezentowane zostaną wybrane aspekty prawne dotyczące działalności spółki, istotne z punktu widzenia członków zarządu. Przedstawimy m.in. najważniejsze obowiązki w zakresie ładu korporacyjnego, zobowiązań podatkowych, własności intelektualnej i przestrzegania zasad konkurencji.

Zaprezentowane zostaną możliwości dotyczące kształtowania podziału obowiązków w ramach zarządu i zasady odpowiedzialności, w tym za działania podwładnych a także sposoby limitowania takiej odpowiedzialności. Nasi prelegenci omówią zagadnienia praktyczne w kontekście orzecznictwa sądów a także postępowań prowadzonych przez organy administracji, w tym w ramach kontroli skarbowej, podatkowej oraz UOKiK. Dodatkowo wskażemy podstawowe kwestie, które każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć na temat prawa własności intelektualnej oraz naruszenia zasad konkurencji przy zawieraniu umów handlowych.

Szkolenie szczególnie polecamy członkom zarządu i rad nadzorczych oraz innym osobom odpowiadającymi za zarządzanie spółkami.

Akademia Lewiatana jest kierowana do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października 2015 r.
Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

REJESTRACJA ON-LINE

Dane wydarzenia:
Początek: 06 paź 2015 godz. 09:30
Koniec: 06 paź 2015 godz. 16:00
Miejsce: Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia:

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater