Akademia Lewiatana: „Zarządzanie pokoleniami w firmie. Jak wyzwanie przekuć w przewagę konkurencyjną?” 21 listopada 2016 r.

rejestracja

SW Mentoring wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają na szkolenie w ramach cyklu Akademii Lewiatana
Zarządzanie pokoleniami w firmie. Jak wyzwanie przekuć w przewagę konkurencyjną?

21 listopada 2016 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3


Partner:
sw mentoring logo

Warsztat ma na celu zwrócenie uwagi uczestników na konsekwencje, jakie rodzą dla ich firm szybkie zmiany demograficzne zachodzące w Polsce w perspektywie najbliższych lat. Z jednej strony starzenie się społeczeństwa – a więc pracowników i klientów – i związane z tym zmiany w zachowaniach, postawach, zarządzaniu wiedzą i doświadczeniem oraz oczekiwaniach. Z drugiej zaś – ubywanie młodych roczników, już wyraźnie widoczne na uczelniach i na rynku pracy, i wynikające stąd wyzwania w zakresie rekrutacji oraz zaangażowania pracowników.

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z:

 • analizą demograficzną firmy i jej projekcją na nadchodzące lata, oraz wynikającymi stąd konsekwencjami praktycznymi
 • typowymi problemami wynikającymi z różnic pokoleniowych wśród pracowników i możliwościami skutecznych rozwiązań
 • skutkami zmian demograficznych w obszarze klientów w nadchodzących latach, dotyczącymi oczekiwań, potrzeb oraz możliwych rozwiązań, zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych
 • możliwościami budowy spójnej strategii firmy w zakresie zarządzania pokoleniami, m.in. jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników, zarządzanie wiedzą i doświadczeniem zgromadzonym w firmie oraz ciągłość międzypokoleniową.

Uczestnicy zastanowią się nad sytuacją w tym obszarze w swoich firmach oraz możliwościami podjęcia kroków zmierzających do ich przygotowania do nieuchronnie nasilających się zmian demograficznych zarówno w wymiarze zarządzania pracownikami, jak i obsługą klienta indywidualnego i korporacyjnego, by zwiększyć efektywność firmy i zyskać przewagę konkurencyjną.

Sesja opracowana została z myślą o zarządach i kadrze menedżerskiej dużych i średnich firm.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

rejestracja

Serdecznie zapraszamy!

Program:

 • 9.30 – 10.00
  Rejestracja, kawa powitalna
 • 10.00 – 11.30
  Pracownicy i menedżerowie: demograficzne czynniki efektywnego środowiska pracy

  • analiza struktury demograficznej pracowników i projekcja 5 lat – zaangażowanie pracowników – diagnoza i potrzeby, stan zaufania
  • charakterystyka pracy w firmie/działach:
   • zespoły (struktura wiekowa, tendencje)
   • struktura zarządzania (struktura wiekowa zarządzających i podwładnych)
   • stopień centralizacji (spójność tożsamości firmowej, szkolenia, nadzór, procesowanie skarg i wniosków)
  • typowe problemy/ potrzeby/przeszkody w zespołach i na stanowiskach pracy
  • sukcesja i zarządzanie wiedzą w praktyce.
 • 11.30 – 11.45

  Przerwa kawowa
 • 11.45 – 13.15
  Klienci: pokoleniowo dostosowana obsługa klienta

  • pokolenia klientów w strategii firmy, struktura demograficzna klientów i projekcja na 5 lat
  • typowe problemy/potrzeby/przeszkody wg pokoleń klientów
  • pokoleniowo nacechowane produkty/usługi – stan obecny i potencjał
  • obsługa klienta w segmentach pokoleniowych – stan obecny i potencjał.
 • 13.15 – 14.00
  Poczęstunek
 • 14.15 – 15.45
  Organizacja: spójna strategia zarządzania pokoleniami

  • rola historii i tradycji w budowaniu zaangażowania pracowników i wizerunku firmy
  • znaczenie ciągłości dla efektywności firmy (zarządzanie wiedzą, sukcesja)
  • ,li>rola pracy czasowej (potencjał emerytów)

  • zrównoważona pokoleniowo rekrutacja
  • długoterminowy program ciągłości międzypokoleniowej (programy eksperckie, mentoring, pokoleniowo dostosowana obsługa klientów, plany sukcesji, szkolenie menedżerów itd.)
  • zarządzanie pokoleniami w budowaniu wizji i wieloletniej strategii firmy
 • Prowadzący:

  Dr Stanisław WojnickiDr Stanisław Wojnicki
  prowadzi firmę doradczą SW Mentoring (www.swmentoring.pl) działającą w obszarze zarządzania kadrami i organizacją. Posiada 25 lat doświadczenia menedżerskiego w firmach FMCG i w sektorze finansowym. Jako konsultant i interim manager pomaga w opracowywaniu i wdrażaniu nowych procesów i struktur organizacyjnych w firmach, realizuje projekty dotyczące innowacyjnego myślenia i zarządzania współpracą pokoleń, a także działa jako coach kadry kierowniczej i mentor. Autor książki „ Różne pokolenia, jedna organizacja”, omawiającej różne aspekty zarządzania współpracą pokoleń w firmie.

  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
  Sylwia Włodarska

  Konfederacja Lewiatan
  e-mail: swlodarska@konfederacjalewiatan.pl

  rejestracja

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater