Akademia Lewiatana: Prawo restrukturyzacyjne – nowe możliwości uzdrowienia przedsiębiorcy – 23 maja

Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka
wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają
w ramach Akademii Lewiatana na szkolenie:
Prawo restrukturyzacyjne
– nowe możliwości uzdrowienia przedsiębiorcy
23 maja 2016 r. Warszawa,
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

logo tomczak & partnerzy

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowego prawa restrukturyzacyjnego, które obowiązuje od 1 stycznia br. W ramach szkolenia zostaną omówione cele reformy prawa upadłościowego i płynące z niej skutki. Prelegenci omówią cztery nowe postępowania restrukturyzacyjne i korzyści dla zadłużonych przedsiębiorców wynikające z nowego prawa, które mają ułatwić oddłużenie oraz najważniejsze zmiany w prawie upadłościowym. Uczestnicy szkolenia poznają różnice pomiędzy poszczególnymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi, zapoznają się z możliwościami pozyskiwania dodatkowego finansowania na restrukturyzację, co powinno im w przyszłości ułatwić wybór odpowiedniej ścieżki postępowania.

Szkolenie szczególnie polecamy wszystkim przedsiębiorcom – prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą, wspólnikom spółek osobowych, jak również członkom zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych czy dyrektorom finansowym.

Akademia Lewiatana jest bezpłatna, kierowana do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

rejestracja on-line

Serdecznie zapraszamy

Program

 • 9.30 – 10.00
  Rejestracja, kawa powitalna
 • 10.00 – 11.00
  Cele i główne założenia reformy prawa upadłościowego

  • potrzeba zmian
  • dla kogo jest postępowanie restrukturyzacyjne
  • subsydiarność postępowania upadłościowego
  • zbieg postępowań
  • doradca restrukturyzacyjny
  • plan restrukturyzacyjny
 • 11.00 – 11.15
  Przerwa kawowa
 • 11.15 – 12.15<
  Postępowania restrukturyzacyjne

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne
 • 12.15 – 13.00
  Lunch
 • 13.00 – 14.00
  Stosowanie prawa restrukturyzacyjnego

  • wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowanie egzekucyjne, sądowe, administracyjne i sądowo-administracyjne
  • skutki otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika
  • spis wierzytelności
  • wpływ Rady Wierzycieli
  • dodatkowe finansowanie
  • pomoc publiczna
  • układ częściowy
 • 14.00 – 14.15
  Przerwa kawowa
 • 14.15 – 15.15
  Stosowanie prawa upadłościowego

  • przesłanki upadłościowe
  • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • przygotowana likwidacja
  • skutki ogłoszenia upadłości
 • 15.15 – 15.30
  Zakończenie, pytania, dyskusja

Prowadzący

dr karolina kocemba dr Karolina Kocemba
Partner zarządzający i adwokat w Kancelarii Tomczak i Partnerzy

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym oraz w procesach związanych z pozyskiwaniem oraz strukturyzacją finansowania. Doradza przy obsłudze zadłużonych wierzytelności. Specjalizuje się także w obsłudze grup kapitałowych o strukturze holdingowej, z rozbudowanymi powiązaniami wewnątrzkorporacyjnymi oraz finansowymi. Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu interesów Klientów, w tym zwłaszcza interesów Dłużników w procesie negocjacji refinansowania z dużymi Wierzycielami, jak również na etapie postępowania upadłościowego.
Jest doktorem prawa, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998). Prowadziła liczne szkolenia oraz wykłady w ramach podyplomowych studiów uniwersyteckich. Jest autorką licznych artykułów publikowanych na łamach pism prawniczych z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

michał tomczak Michał Tomczak

Partner zarządzający i adwokat w Kancelarii Tomczak i Partnerzy

Zajmuje się przede wszystkim różnymi dziedzinami prawa korporacyjnego oraz prawem związanym z inwestycjami. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, zwłaszcza w reprezentowaniu ich interesów na Radzie Wierzycieli. Od początku kariery zajmuje się przede wszystkim reprezentowaniem Klientów przed sądami powszechnymi. Założyciel Kancelarii powstałej w 2002 roku. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej. Autor licznych publikacji, w tym komentarza do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także opracowań na temat procedury due diligence oraz standardowej umowy kupna-sprzedaży udziałów lub akcji (SPA) wydanych przez LexisNexis.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Izabela Tałałaj (sprawy organizacyjne)

Konfederacja Lewiatan
e-mail: italalaj@konfederacjalewiatan.pl

lewiatan logo
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900

Fax +48 22 55 99 910
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater