Akademia Lewiatana oraz ODO 24 zapraszają na bezpłatne szkolenie ” Praktyczne aspekty Rozporządzenia o ochronie danych osobowych” Warszawa 6 czerwca 2016 r.

ODO 24 wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają w ramach Akademii Lewiatana na szkolenie
Praktyczne aspekty Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

6 czerwca 2016 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Partner:
odo 24 logo

Szanowni Państwo,
Za sprawą unijnego rozporządzenia, które kończy proces reformy europejskiego systemu ochrony danych osobowych, ujednoliceniu ulegną przepisy dotyczące ochrony danych we wszystkich krajach członkowskich. Czekają nas więc duże zmiany.

Rozporządzenie zostanie uchwalone przez Parlament Europejski wiosną br. i bezpośrednio, zacznie obowiązywać w UE od 2018 roku. Oznacza to, że polska ustawa o ochronie danych osobowych nie będzie potrzebna, gdyż zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia europejskiego.

Co zmieni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osób fizycznych oraz w zakresie swobodnego przepływu tych danych? Co te zmiany oznaczają w praktyce? Dlaczego już dziś warto się do nich przygotować? O tym dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.

W programie ponadto:

 • Kim ma być, według rozporządzenia, inspektor danych osobowych? Jakie ma mieć zadania? Kiedy należy go powołać? Jak o nim informować?
 • Nowe obowiązki administratora danych osobowych, w tym m.in. obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, zgłaszania naruszeń oraz informowania o danych inspektora osób, których przetwarzane dane dotyczą.
 • Nowe kary za łamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym odpowiedzialność odszkodowawcza administratora danych.
 • Nowe pojęcia, które wprowadza rozporządzenie, np. współadministratorzy danych osobowych, grupy przedsiębiorstw.
 • Zaostrzenie kar za brak ochrony danych osobowych — ich wysokość i zasady nakładania.
 • Profilowanie, prawa do bycia zapomnianym, system „one stop shop”.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą — poprawianie i usuwanie danych, ograniczenie przetwarzania, sprzeciw wobec przetwarzania.
 • Zasady przetwarzania danych przez „podmiot przetwarzający” (procesora).
 • Zasady przekazywania danych do państw trzecich.
 • Zadania i rola organu nadzorczego (GIODO).

Szkolenie kierowane jest głównie do właścicieli i zarządów firm oraz osób pełniących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji.

Akademia Lewiatana jest szkoleniem bezpłatnym, kierowanym do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Program

 • 9.30 – 10.00
  Rejestracja, kawa powitalna
 • 10.00 – 11.30
  CZĘŚĆ I. Istotne novum
  prowadzący: adwokat Marcin Zadrożny

  • ORGAN NADZORCZY (GIODO): nowa rola, status, zadania i uprawienia.
  • SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA: administracyjne kary pieniężne — warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
  • PRZETWARANIE DANYCH OSOBOWYCH: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, zgoda na przetwarzanie danych dzieci
 • 11.30 – 11.45
  Przerwa kawowa
 • 11.45 – 13.00
  Część II. Prawa i obowiązki
  prowadząca: adwokat Anna Dmochowska

  • PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOWI DANYCH: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
  • OBOWIĄZKI ADMINISATORÓW DANYCH: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
 • 13.00 – 13.45
  Lunch
 • 13.45 – 15.30
  Część III. Status inspektora, procesora, przekazywanie danych poza EOG oraz kodeksy i certyfikacja
  prowadzący: adwokat Marcin Zadrożny, adwokat Anna Dmochowska

  • INSPEKTOR OCHORNY DANYCH: zadania inspektora ochrony danych, sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne.
  • PODMIOT PRZETWARZAJĄCY (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
  • PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH: zasady przekazywania danych.
  • KODEKSY POSTĘPOWANIA I CERTYFIKACJA: rola funkcjonowania kodeksów postępowań, określenie procedur certyfikacji podmiotów dokonujących operacji przetwarzania przez podmioty certyfikujące, które uzyskały uprzednio akredytację w trybie art. 43 Rozporządzenia.

Prowadzący

adwokat marcin zadrożnyAdwokat Marcin Zadrożny
Specjalista ds. ochrony danych, zastępca administratora bezpieczeństwa informacji w dużej grupie kapitałowej, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi indywidualną kancelarię prawną. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej klienta korporacyjnego, w tym również w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzi postępowania sądowe oraz zajmuje się kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych.

adwokat anna dmochowskaAdwokat Anna Dmochowska
Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Przeprowadza audyty w zakresie ochrony danych osobowych, prowadzi szkolenia, tworzy wewnętrzne procedury i dokumentacje oraz sporządza opinie prawne. Zajmuje się bezpieczeństwem informacji w podmiotach prowadzących działalność ubezpieczeniową. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz przygotowywaniu i negocjowaniu umów.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dominik Kantorowicz (sprawy merytoryczne)
ODO 24 sp. z o.o.
e-mail: d.kantorowicz@odo24.pl

Izabela Tałałaj (sprawy organizacyjne)
Konfederacja Lewiatan
e-mail: italalaj@konfederacjalewiatan.pl

lewiatan logo
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900

Fax +48 22 55 99 910
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater