Akademia Lewiatana: Jak bezpiecznie sprzedawać i działać na rynku francuskim?

Jak bezpiecznie sprzedawać i działać na rynku francuskim ?

20 kwietnia 2017 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

Celem spotkania jest przedstawienie wybranych aspektów prawno-podatkowych dotyczących eksportu i działalności polskich firm we Francji w oparciu o praktyczne przykłady z naszej praktyki. Pierwsza część prezentacji skupia się na przedstawieniu ryzyk, wyzwań i wymogów przy negocjacji i sporządzaniu umów dotyczących sprzedaży produktów do Francji. W drugiej części przedstawimy różne formy prawne działalności na rynku francuskim i wskazówki co do ich użycia w zależności od potrzeb. Będą omówione praktyczne aspekty zakupu firmy we Francji, podstawowe zalety i wady każdego typu operacji oraz praktyczne wskazówki co do zabezpieczenia interesów kupującego. W końcowej części będą przedstawione najważniejsze aspekty podatkowe działalności we Francji w tym specyficzne zagadnienia opodatkowania w przypadku polskich firm inwestujących we Francji.

Omówienie tematu w oparciu o konkretne przykłady ma na celu przytoczenie najczęściej popełnianych błędów przy przystąpieniu do pracy na rynku francuskim. Natomiast przekazanie informacji o obowiązującym ustawodawstwie a przede wszystkim praktycznych wskazówek ma za zadanie wspomóc szefów firm i kadry odpowiedzialne za rynki zagraniczne w przygotowaniach do bezpiecznej i skutecznej realizacji planów.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

REJESTRACJA ON-LINE

10:00 – 10:30
Rejestracja, kawa powitalna

10:30 -12:30
Część I : Eksport towarów i usług do Francji

 • Ogólne warunki sprzedaży 
  • Znaczenie OWS w sprzedaży na rynku francuskim, różnice Polska – Francja
  • Najważniejsze klauzule w OWS dla :
   – Sprzedaży B2B
   – Sprzedaży B2C
   – e-commerce
  • Spory (punkty sporne, sposoby zapobiegania i rozwiązań)
 • Umowy dystrybucyjne – negocjacje z wielką dystrybucją:
  • Negocjacje umów: obowiązujące ustawodawstwo i praktyka  
  • Najważniejsze klauzule
  • Spory

12:30 – 13:00
Lunch

13:00 – 15:00
Część II : zakup/ stworzenie struktury prawnej we
Eksport czy struktura na miejscu ? Korzyści i niedogodności

Stworzenie struktury prawnej we Francji

 • Wybór formy prawnej i etapy jej rejestracji 
  Przedstawicielstwo bez osobowości prawnej (biuro reprezentacyjne, oddział)
  – Przedstawicielstwo z osobowością prawną spółki
  – Formy spółek we Francji  i ich zastosowanie – kryteria
  – Przykład praktyczny: SAS (uproszczona spółka akcyjna) 
 • Etapy zakładania spółki :
  Wymogi
  – Formalności i ich koszt

Zakup  przedsiębiorstw

Najistotniejsze elementy operacji zakupu przedsiębiorstwa

 • Zakup udziałów / akcji spółki- etapy, gwarancja aktywów i pasywów
 • Zakup fonds de commerce (aktywa)- co to jest fonds de commerce, najważniejsze klauzule– ryzyka

      Zatrudnienie i prawo pracy 

           Kompleksowe francuskie prawo pracy

 • Najistotniejsze  różnice pomiędzy prawem i praktyką w Polsce i we Francji
 • Umowa o pracę
 • Rozwiązanie umowy o pracę

Kwestie podatkowe

 • Podstawowe zasady i stawki opodatkowania działalności gospodarczej
 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Przedsiębiorstwo w (établissement stable)
 • Opodatkowanie dochodów

15:00
Lunch

Prowadzący

Ewa Kałuzińska – francuski adwokat, specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek, umów i podatków. Doradza przy transgranicznych operacjach inwestycyjnych, posiada doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Obsługuje polskie firmy działające na rynku francuskim i prowadzi spory przed sądami we Francji wynikające z takiej działalności. Zdobyła wieloletnie doświadczenie zaczynając w międzynarodowych kancelariach (Ernst & Young, Deloitte and Touch w Paryżu, Gide Loyrette Nouel w Warszawie) a obecnie jako partner w kancelarii D2K Avocats posiadającej biura we Francji i w Polsce. Jest prezesem grupy Lex in IT skupiającej międzynarodowe niezależne kancelarie prawne i księgowe.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Deres
Konfederacja Lewiatan
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater