Akademia Lewiatana: Cyberbezpieczeństwo i związane z nim zagrożenia

rejestracja

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy wspólnie z Konfederacją Lewiatan zapraszają w ramach Akademii Lewiatana na szkolenie
Partner:
wardyński i wspólnicy logo

Cyberbezpieczeństwo i związane z nim zagrożenia

20 kwietnia 2016 r.
siedziba Konfederacji Lewiatan
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,
cyberbezpieczeństwo stało się jednym z największych wyzwań, przed jakim stanęły współczesne państwa, gospodarki oraz społeczeństwa. Liczba przestępstw w cyberprzestrzeni rośnie w niespotykanym do tej pory tempie. Docierają do nas sygnały o coraz bardziej zuchwałych atakach, wobec których bezbronne okazują się nawet potężne korporacje oraz państwa.

To wieloaspektowe zagadnienie nie jest dostatecznie zdefiniowane przez obowiązujące przepisy prawa. Debata na temat modelu walki z cyberprzestępczością w zasadzie dopiero się zaczyna. Tymczasem, w praktyce istnieje konieczność podejmowania skutecznych działań w walce z tym procederem.

Podczas seminarium pokażemy, jak radzić sobie z cyberprzestępczością mając do dyspozycji ogólnie dostępne instrumenty prawne.

Zilustrujemy konkretne przykłady cyberprzestępstw, z którymi mieliśmy do czynienia w naszej praktyce. Udzielimy odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jakie działania należy podjąć w przypadku przeprowadzenia skutecznego cyberataku?
 • Jakie są najczęściej spotykane w naszej praktyce modele działania cyberprzestępców?
 • W jakim stopniu zarząd firmy ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie jej przed cyberatakami?
 • Jakie będą kierunki zmian w przepisach prawa w związku ze wzrastającą liczbą cyberprzestępstw?

Akademia Lewiatana jest szkoleniem bezpłatnym, skierowanym do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

rejestracja"

Serdecznie zapraszamy!

Program:

 • 9.30 – 10.00
  Rejestracja, kawa powitalna
 • 10.00 – 10.30

  Wprowadzenie

  Przedstawienie podstawowych wyzwania prawnych, jakie wiążą się z szeroko rozumianą cyberprzestępczością.
 • 10.30 – 11.15
  Case study

  Najbardziej reprezentatywne przykłady cyberprzestępstw, które są wynikiem doświadczeń pracowników kancelarii zebranych w związku z pomocą udzielaną klientom, którzy stali się ofiarami cyberprzestępstw.
 • 11.15 – 12.00
  Czas, narzędzia, koordynacja działań w obliczu cyberataku
  Najważniejsze działania, które powinny zostać podjęte przez przedsiębiorcę, który stał się ofiarą cyberprzestępstwa. Jaką rolę w skutecznej walce z cyberprzestępczością odgrywa czas?
 • 12.00 – 12.15
  Przerwa kawowa
 • 12.15 – 13.00
  Instrumenty prawne w walce z cyberprzestępczością

  Zestawienie różnorodnych środków prawnych, które mogą być wykorzystane przez ofiary cyberprzestępstw.
 • 13.00 – 13.45
  Tajemnica przedsiębiorstwa w dobie cyberprzestępczości
  Działania przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście cyberprzestępczości, komentarze dotyczące nowych regulacji w tym zakresie.
 • 13.45 – 14.30
  Lunch
 • 14.30 – 15.00
  Rosnące znaczenie compliance
  Procedury zmniejszające ryzyka związane z cyberprzestępstwami.
 • 15.00 – 15.30
  Nowe obowiązki
  Zestawienie nowych regulacji prawnych, które nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem.
 • 15.30 – 16.00
  Networking

Prowadzący:

 Janusz TomczakJanusz Tomczak, adwokat
Partner kancelarii, jest odpowiedzialny za praktykę karną, zajmuje się także praktyką rozwiązywania sporów i arbitrażu. Odpowiada również za obszar cyberbezpieczeństwa w praktyce prawa nowych technologii. Jest autorem kilku publikacji dotyczących praktycznych aspektów postępowań karnych oraz zwalczania przestępczości gospodarczej. Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczących różnych aspektów odpowiedzialności karnej oraz postępowań. Jest współautorem książek „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” (Warszawa 2011) oraz „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy.

Krzysztof WojdyłoKrzysztof Wojdyło, adwokat
Partner kancelarii, odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii. Działa również w praktyce postępowań regulacyjnych oraz usług płatniczych. Zajmuje się regulacjami dotyczącymi elektronicznych instrumentów płatniczych, crowdfundingu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki, obrotu wierzytelnościami i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno start-upom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2005 r.).

AleksandaAleksandra Stępniewska, adwokat
Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego oraz doradza klientom w sprawach karnych o charakterze transgranicznym. Zajmuje się także wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania procedur compliance oraz ocenia ryzyka odpowiedzialności karnej w związku z decyzjami biznesowymi. Kieruje również obsługą klientów francuskich w ramach French Desk działającego w kancelarii. Bierze udział w opracowywaniu corocznych raportów dla Transparency International dotyczących stosowania konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych. Brała też udział w przygotowaniu polskiego raportu w ramach projektu Asser Institute mającego na celu stworzenie zbioru dobrych praktyk w przeciwdziałaniu korupcji w sektorze prywatnym.

Łukasz LasekŁukasz Lasek, adwokat

Zajmuje się sporami sądowymi i arbitrażowymi dotyczącymi stosunków handlowych, prawa budowlanego, nieuczciwej konkurencji i praw własności intelektualnej. Brał udział jako pełnomocnik lub sekretarz trybunału w postępowaniach arbitrażowych toczących się na podstawie regulaminów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy KIG. Ukończył z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim (2011 r.). W trakcie studiów ukończył kurs prawa angielskiego i europejskiego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (2011) oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, będącym wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu Florydy im. Fredricka G. Levina oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010). Następnie odbył roczne studia na Indiana University Maurer School of Law w Bloomington w Stanach Zjednoczonych (2012 r.).

Jakub BarańskiJakub Barański, aplikant adwokacki

Prawnik w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Współpracuje również z praktyką nowych technologii w ramach grupy ds. cyberbezpieczeństwa. Zajmuje się przede wszystkim sporami sądowymi i arbitrażowymi o charakterze handlowym i transgranicznym. Uczestniczy również w śledztwach i dochodzeniach karnych związanych z przestępstwami oszustwa i prania brudnych pieniędzy w wyniku tzw. phishingu oraz działań typu business e-mail compromise. Ma również doświadczenie w zakresie cywilnego postępowania egzekucyjnego, zagadnień jurysdykcyjnych w sporach transgranicznych oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim (2014) oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, będącym wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu Florydy im. Fredricka G. Levina oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Krzysztof Wojdyło
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
e-mail: krzysztof.wojdyło@wardynski.com.pl

Janusz Tomczak
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy
e-mail: janusz.tomczak@wardynski.com.pl

Izabela Tałałaj
Konfederacja Lewiatan
e-mail: italalaj@konfederacjalewiatan.pl

rejestracja

logo lewiatan
Konfederacja Lewiatan, Ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900, Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater