Absolwenci CDV najszybciej znajdują pracę

Z radością dzielimy się informacją, że:
Collegium Da Vinci zajęło pierwsze miejsce w Poznaniu w kategorii: średni czas od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy.

Absolwenci CDV znajdują pracę w niespełna miesiąc po zakończeniu studiów lub kontynuują pracę rozpoczętą w trakcie nauki.

Collegium Da Vinci numerem 1 według danych MNiSW dotyczących zatrudnienia absolwentów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdrożyło nowy Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, który uznawany jest za priorytet w podwyższeniu jakości kształcenia oraz dostosowywania oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy. Za podstawowe mierniki sytuacji na rynku pracy uznano: czas poszukiwania pracy, stabilność zatrudnienia, osiągnięte wynagrodzenie. Z badania wynika, że w Poznaniu absolwenci uczelni prywatnych znajdują pracę zdecydowanie szybciej od studentów Uniwersytetów czy Politechniki, a dodatkowo mogą się pochwalić wyższym wynagrodzeniem.

Collegium Da Vinci zajęło pierwsze miejsce w Poznaniu w kategorii: średni czas od uzyskania dyplomu do podjęcia pierwszej pracy. Absolwenci CDV znajdują pracę w niespełna miesiąc po zakończeniu studiów lub kontynuują pracę rozpoczętą w trakcie nauki. Analizując zestawienia można zauważyć, że dopiero na jedenastym miejscu znalazła się uczelnia państwowa – Akademia Wychowania Fizycznego. Zaraz za nią jest Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Adama Mickiewicza.

średni czas od uzyskania dyplomu do podjęcia pracy

Podobnie jest jeśli chodzi o zarobki. W pierwszej trójce w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia również są uczelnie niepubliczne: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Collegium Da Vinci oraz Europejska Wyższa Szkoła Biznesu. Pierwsza uczelnia państwowa – Politechnika Poznańska jest na siódmej pozycji, na dziesiątym miejscu uplasował się Uniwersytet Ekonomiczny.

średnie miesięczne wynagrodzenie absolwentów

Podsumowanie monitoringu jest dowodem na to, że CDV kształci przedsiębiorczych i doskonale przygotowanych do wejścia na rynek pracy absolwentów. Prawdą jest, że uczelnia prywatna nigdy nie będzie darmowa i za studiowanie trzeba zapłacić. Ale czy nie warto, biorąc pod uwagę atrakcyjne kierunki, dobrze wyposażone bazy dydaktyczne, dostosowanie do zmian na rynku pracy przekładające się na sukcesy zawodowe absolwentów?

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater