Kim jesteśmy
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan (WZP Lewiatan) działa na podstawie ustawy o organizacji pracodawców. Skutecznie reprezentujemy interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników. Opiniujemy i współuczestniczymy w tworzeniu prawa gospodarczego branż.
Misja zarządu

  • aktywne działania na rzecz tworzenia korzystnych warunków, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorstw poprzez wzmocnienia ich reprezentacji w Wielkopolsce oraz w Unii Europejskiej,
  • prowadzenie aktywnego lobbingu gospodarczego na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony i reprezentowania interesów pracodawców, ochrony praw przedsiębiorców oraz dialogu społecznego z władzami i partnerami społecznymi,
  • stymulacja rozwoju edukacji ekonomicznej społeczeństwa i upowszechnia zasady etyki zawodowej w stosunkach społeczno-gospodarczych.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM?
Jeżeli jesteś właścicielem/właścicielką firmy z terenu Wielkopolski, dołącz do nas!
1.

Zadzwoń

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68

2.

Napisz

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl

3.

Przyjedź do nas

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl

4.

Skorzystaj ze szkolenia

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl

logo_wzpl_new