Bezpłatne seminarium, dotyczące zmian w przepisach prawa celnego

Wielkopolski Związek Pracodawców w dniu 6 listopada 2008 r. zorganizował w ramach Forum Akcyzowo-Celnego WZP, bezpłatne seminarium, dotyczące zmian w przepisach prawa celnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Izby Celnej w Poznaniu.

Termin: 6 listopada 2008 r. godz. od 11.00 do 15.00.
Miejsce: sala szkoleniowa nr 326 Izba Celna w Poznaniu II piętro, ul. Krańcowa 28

TEMATYKA SEMINARIUM. Nowości projektowane w zakresie prawa celnego i podatkowego:

I . W obszarze procedur uproszczonych

1. Zmiana podejścia do kwestii wpisu do rejestru 2. Wdrożenie instytucji SASP: – pozwolenie pojedyncze na stosowanie zgłoszenia uproszczonego – pozwolenie pojedyncze na stosowanie procedury w miejscu 3. Nowe podejście do wydawania pozwoleń na stosowanie uproszczeń 4. Przegląd wydanych już pozwoleń na stosowanie w/w uproszczeń

II. Systemy informatyczne

1. Przejęcie karnetu TIR przez system NCTS 2. Wdrożenie systemu ICS

III. Zwolnienia celne

1. W ruchu podróżnych 2. W obrocie pocztowym w tym stawki ryczałtowe 3. Paliwowe

IV. Nowelizacja ustawy Prawo celne

1. O charakterze korygującym i doprecyzowującym 2. O zmianie podejścia do instytucji zniszczenia i sprzedaży 3. Dotyczące długu celnego 4. Zmiany kompetencyjne

V. Wdrożenie AEO i Przywozowych oraz Wywozowych deklaracji skróconych PDS, WDS

VI. Zmiany w zakresie podatku VAT

VII. Omówienie zgłoszonych zagadnień w tym : eksport pośredni, kontyngenty itp.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater