Spotkanie Członków WZP Forum Firm Rodzinnych, 10 stycznia 2012 r.

Wielkopolski  Związek  Pracodawców zaprasza w ramach Forum Firm Rodzinnych, na cykliczne spotkanie Członków WZP w dniu 10 stycznia 2012 r.  w godz. 17:00 – 19:00.

Programu spotkania:

17:00 – 17:10 powitanie uczestników oraz przedstawienie Przewodniczącego Forum Firm  Rodzinnych

17:10 – 17:40 krótkie wprowadzenie Bazylego Głowackiego Eksperta WZP W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

17:40 – 18:25 przedstawienie propozycji tematów spotkań

18:25 – 18:45 dyskusja i wymiana doświadczeń uczestników spotkania

18:45 – 19:00 podsumowanie oraz ustalenie tematu/ów kolejnego spotkania.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater