Spotkanie Forum Firm Rodzinnych członków WZP , 13 marca 2012 r.

Wielkopolski  Związek  Pracodawców, w ramach Forum Firm Rodzinnych zaprasza do udziału w kolejnym cyklicznym spotkaniu Członków WZP.

Spotkanie odbędzie się  w dniu 13 marca 2012 r.  w godz. 17:00 – 19:00 w siedzibie WZP, ul. Grunwaldzka 104, II piętro pokój 216.

Programu spotkania:

17:00 – 17:05 powitanie i przedstawienie gości

17:05 – 17:20 prezentacja działalności Fundacji Firmy Rodzinne  – Katarzyna  Gierczak Grupińska

17:20 – 17:35 dyskusja na temat obszarów współpracy Fundacji Firmy Rodzinne i Forum Firm Rodzinnych WZP

17:35 – 18:00 omówienie prawnych aspektów sukcesji – Daniel Majchrzak

18:00 – 18:30 podsumowanie dyskusji na spotkaniu w dniu 10.01., dotyczącej  wymagań wobec kandydata na zarządzającego firmą

18:30 – 18:50 określenie stanowisk dostępnych dla juniorów

18:50 – 18:55 sformułowanie oczekiwań wobec prezentacji na temat wyceny wartości  firmy rodzinnej ( kolejne spotkanie FFR)

18:55 – 19:00 podsumowanie i zamkniecie spotkania

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater