Konferencja WIR „Razem dla rzemiosła”, 30 marca br.

W dniu 30 marca br. z cyklu spotkań , mających na celu zawiązanie partnerstwa lokalnego odbyła się konferencja w ramach projektu „Razem dla rozwoju rzemiosła”.
W konferencji uczestniczył pan Jacek Kulik Wiceprezes WZP.

Celem partnerstwa będzie wypracowanie strategii rozwoju wielkopolskiego rzemiosła z  wykorzystaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności (CSR) biznesu i flexicurity. Inicjowane w ramach niniejszego projektu partnerstwo ma na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i  przedsiębiorców, szczególnie w zakresie kształcenia zawodowego i godzenia życia zawodowego i prywatnego. Powołanie partnerstwa stanowić będzie krok do upowszechniania idei flexicurity i promowania CSR w środowisku rzemieślniczym.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater