Nabór do udziału w misji gospodarczej do Rosji na targi WolrdFood w dniach 16-20 września br.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór na misję gospodarczą do Moskwy połączoną z udziałem w targach WorldFood Moscow w dniach 16-20 września 2012 r.
Celem misji jest stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie przedsiębiorstwa bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi oraz zwiększenie ich zdolności promocyjnych.

Targi WorldFood Moscow to największa w Rosji impreza wystawiennicza skierowana do producentów żywności i napojów (1.420 wystawców z 64 państw, prawie 26.000 zwiedzających).

Misja organizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia o pomocy de minimis oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz przesłanie wypełnionych dokumentów na adres e-mail: jakub.jackowski@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, ul. Przemysłowa 46, do dnia 13 kwietnia 2012 r., do godz. 12.00.

Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa muszą być podpisane.

Dodatkowe informacje:
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu (tel. 61 626 62 50, e-mail: jakub.jackowski@umww.pl).

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater