Kongres Dyrektorów Finansowych , Poznań, 18 maja 2012 r.

18 maja 2012 r. w Poznaniu odbędzie sie Kongres Finansowy Dyrektorów organizowany przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Euler Hermes oraz Magazyn Forbes.

Cykl Kongresów Dyrektorów Finansowych jest przedsięwzięciem niekomercyjnym. Głównym celem spotkań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dyskusji merytorycznej dla osób profesjonalnie zajmujących się finansami przedsiębiorstw. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rok 2012 jest kolejnym okresem, który wymaga od osób zarządzających finansami przedsiębiorstw szczególnych kompetencji i odpowiedzialności. W trakcie spotkań eksperci i praktycy będą poruszać najbardziej nurtujące CFO kwestie, m.in.: dokąd zmierza światowa gospodarka?, co tak naprawdę napędza gospodarkę?, szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców w obliczu globalnych transformacji, upadłości a niewypłacalności – trendy w zarządzaniu należnościami w 2012 roku oraz wyzwania dla CFO w dekadzie turbulencji gospodarczych i niestabilnych rynków

Zaproszenie i agenda kongresu

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater