Prezes Sądu Arbitrażowego PKPP Lewiatan laureatką konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012”

Mecenas Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz została laureatką konkursu „Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego” w grupie „radcy prawni”.

Celem konkursu było uhonorowanie osób będących ambasadorami swoich zawodów, czyli wyróżniających się zarówno wysoką wiedzą fachową, jak i działaniami społecznymi i edukacyjnymi. Laureaci zostali wyłonieni w 5 grupach zawodowych : adwokaci, radcy prawni, lekarze, architekci i aktorzy.

Dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, założycielka, a obecnie wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej GESSEL, jest ekspertem w dziedzinie fuzji i przejęć, arbitrażu handlowego oraz private equity/venture capital. Jej praca doktorska na temat umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest głównym źródłem doktryny prawnej w tej dziedzinie. Jako prezes Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan inicjuje w Polsce i za granicą liczne projekty, które mają na celu promowanie arbitrażu jako symbolu społeczeństwa obywatelskiego. Współpracuje również ze środowiskiem akademickim, m.in. z Centrum Rozwiązywanie Sporów i Konfliktów przy Uniwersytecie Warszawskim oraz z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Założyła Fundację GESSEL, której celem jest promowanie polskiej sztuki współczesnej oraz wsparcie dla młodych artystów. Współpracuje ze stowarzyszeniami branżowymi oraz organizacjami pozarządowymi (m.in. z Kongresem Kobiet).

Wyniki konkursu na stronie www.profesjonalisciforbesa.pl .

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater