Misja gospodarcza do Danii w dniach 19-23 czerwca 2012 r.

Wielkopolski Związek Pracodawców w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego organizuje misję gospodarczą do Danii, która odbędzie się w dniach 19-23 czerwca 2012 r.

Celem misji jest stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie przedsiębiorstwa bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi oraz zwiększenie ich zdolności promocyjnych.

Szczególny nacisk położony będzie na zapoznanie się z duńskimi rozwiązaniami z zakresu wytwarzania i wykorzystywania energii z alternatywnych oraz odnawialnych źródeł.

Dania jest światowym liderem w zakresie ochrony klimatu. Jej sukces polega na zapewnieniu stałego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zmniejszaniu uzależniania od paliw kopalnianych poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, co znacznie zmniejsza uciążliwość dla środowiska.

Misja organizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

Jednostki zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, Oświadczenia o pomocy de minimis oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz ankietą ewaluacyjną, a następnie przesłanie wypełnionych dokumentów na adres e-mail:

jakub.jackowski@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, ul. Przemysłowa 46, do dnia 10 maja 2012 r., do godz. 13.00.

Formularz zgłoszeniowy i warunki uczestnictwa muszą być podpisane.

Regulamin misji

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o pomocy de minimis

Ankieta DANIA

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater