Walne Zgromadzenie członków WZP w dniu 16 maja 2012 r.

W dniu 16 maja 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców . Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone konferencją „Efektywne zarządzanie zmianą w odpowiedzi na wymagania rynku” organizowaną w ramach projektu „Efektywne zarządzanie zmianą w wielkopolskich firmach”. W konferencji  wziął udział pan Paweł Dobrowolski Prezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone także konsultacjami członków WZP z szefami lokalnych urzędów. W konsultacjach wzięli udział: pan Stanisław H.Kaj Główny Specjalista Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego, pani Joanna Jajus Dyrektor Wydziału Działalności  Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, Maria Sowińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Danuta Nowotna i Bogdan Dąbrowski Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pan Krzysztof Fiklewicz Okręgowy Inspektor Pracy, Bernard Trzebniak – Dyrektor Izby Skarbowej oraz pani Marzena Tokarczyk Zastępca Dyrektora ds dochodów ZUS, I Oddział w Poznaniu.

Podczas Walnego Zgromadzenia odbyła się uroczystość nadania Złotych Krzyży Zasługi za zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej i przedsiębiorczości – panom Jackowi Silskiemu i Lesławowi Wiatrowskiemu, przyznanym przez Prezydenta RP  na wniosek Wojewody Wielkopolskiego. Odznaczenia wręczył przybyły na uroczystość  pan Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski.

Po uroczystości nadania odznaczeń odbyło się wręczenie certyfikatów członkowskich firmom przyjętym w poczet członków w ostatnich miesiącach : Hormann Polska Sp. z o.o., MAŁKOWSKI-MARTECH SA, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA.

Następnie odbyło się Walne Zgromadzenie, które prowadził pan Jacek Silski Prezes Zarządu WZP ,  zgodnie z  przesłanym porządkiem obrad wysłanym do członków.

Informacja o wręczeniu odznaczeń w TVP Poznań Teleskop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater