Dowgielewicz, Miłek, Walter i Boniecki nagrodzeni przez Lewiatana

Kapituła Nagród Lewiatana i Zarząd PKPP Lewiatan wybrały tegorocznych laureatów Nagrody im. Andrzeja Wierzbickiego. Uhonorowano cztery osoby: Dariusza Miłka, Mikołaja Dowgielewicza, Mariusza Waltera i księdza Adama Bonieckiego. Nagrody zostaną wręczone 23 maja w Filharmonii Narodowej.

Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego dla wyróżniającego się przedsiębiorcy, za zbudowanie firmy, która jest symbolem polskiego sukcesu po 1989 roku otrzymał Dariusz Miłek, założyciel i większościowy udziałowiec firmy NG2. (m.in. sieć sklepów obuwniczych pod markami CCC, Quazi i Boti).

Nagrodę im. Władysława Grabskiego dla osobistości życia publicznego, która w sposób decydujący przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości otrzymał Mikołaj Dowgielewicz, były sekretarz stanu ds. europejskich i polityki ekonomicznej. Kapituła nagrodziła go za   profesjonalne i bardzo dobrze przyjęte na forum międzynarodowym przygotowanie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Nagrodę specjalną zarząd przyznał Mariuszowi Walterowi za biznesowy sukces, który nadaje styl polskiej przedsiębiorczości, kontynuując jej najlepsze tradycje. Mariusz Walter jest współwłaścicielem grupy ITI, twórcą sukcesów TVN.

Nagrodę za odważne myślenie, przyznaną przez zarząd PKPP Lewiatan i Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, dostał ksiądz Adam Boniecki, publicysta, były redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” w latach 1999-2011.

Nagrody zostaną wręczone 23 maja 2011 roku podczas Gali Nagród Lewiatana w Filharmonii Narodowej.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater