Przystąp do programu Włącz się”

Wielkopolski Związek Pracodawców wraz z PKPP Lewiatan przyłączył się do programu „Włącz się” , który opiera się na współpracy między firmami społecznie odpowiedzialnymi a organizacjami pozarządowymi tj. Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych.

Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób mających trudności w dostępie do rynku pracy tj. młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych oraz ofiar przemocy domowej.

Do programu „Włącz się”  przystąpiły firmy  Dr Irena Eris, Randstad, Intel, ISS Facility Services, IBM, Tramwaje Warszawskie, Fundacja Sto Pociech, Stowarzyszenie Wspólne Podwórko, Accurate Czechowski, Krawczyk Sp.j i Ortis.

Program „Włącz się

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater