Lewiatan apeluje do Prezydenta o szybkie podpisanie ustawy emerytalnej

O szybkie podpisanie ustawy podwyższającej wiek emerytalny zwróciła się do prezydenta RP Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

W liście do Bronisława Komorowskiego szefowa Lewiatana podkreśla, m.in., że podniesienie wieku uprawniającego do emerytury i ograniczenie emerytalnych przywilejów są niezbędne, aby powstrzymać obniżanie się emerytur, przyspieszyć wzrost zamożności Polaków, wyrównać szanse kobiet na rynku pracy i ograniczyć emigrację młodzieży.

Żyjemy coraz dłużej, więc dłużej musimy pracować. Ustawowy wiek emerytalny nie zmienił się od 80 lat, mimo że przeciętne trwanie życia wydłużyło się w tym czasie o 20 lat i wydłuża się nadal. W efekcie coraz dłużej pobieramy emerytury. Stąd pogłębiający się deficyt funduszu emerytalnego. Dłuższa praca i późniejsze odchodzenie na emeryturę to warunek szybszego wzrostu gospodarczego.

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater