Konferencja „Kształcenie ustawiczne w Wielkopolsce” w ramach I Forum Partnerstwa na rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy

27 czerwca br. odbyła się konferencja nt. „Kształcenie ustawiczne w Wielkopolsce” w ramach I Forum Partnerstwa na rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy. Partnerstwo jako platforma dialogu i współdziałania instytucji działających na obszarze rynku pracy w naszym regionie ma za zadanie stwarzać warunki do podejmowania różnorodnych inicjatyw, które pomogą bezrobotnym w aktywnym poruszaniu się na rynku pracy oraz doprowadzą do spójności pomiędzy przygotowaniem zawodowym a zapotrzebowaniem wielkopolskich pracodawców.

Tematem konferencji było kształcenie ustawiczne oraz zagadnienia powiązania edukacji zawodowej z wymogami gospodarki i współdziałanie rynku pracy i edukacji.

W konferencji udział wzięli członkowie zarządu WZP pan Jacek Silski i Jacek Kulik.

Program konferencji

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater