Plan Prywatyzacji na lata 2012 – 2013

12 lipca br. prezes Krzysztof Kłosowicz wziął udział w  spotkaniu , które odbyło się  w Urzędzie Wojewódzkim  nt. Planu Prywatyzacyjnego na lata 2012 – 2013, organizowane w ramach cyklu spotkań „Roadshow prywatyzacyjnego”. W spotkaniu  wzięli udział  : Piotr Florek Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak  Marszałek Wielkopolski oraz ministrowie z Ministerstwa Skarbu Państwa.

Na spotkaniu omówiono plan prywatyzacji na lata 2012 – 2013 , który  został  przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i zakłada  przekształcenie  kolejnych 300 firm z udziałem Skarbu Państwa do końca roku 2013.

Roadshow prywatyzacyjne to inicjatywa, polegająca na organizacji we współpracy z poszczególnymi wojewodami, głównymi koordynatorami wydarzenia oraz marszałkami i PKO BP spotkań inwestorskich w wybranych miastach wojewódzkich. Celem roadshow jest przedstawienie środowisku regionalnych inwestorów branżowych i kapitałowych oferty prywatyzacyjnej wynikającej z przyjętego przez Radę Ministrów 27 marca br. „Planu Prywatyzacji na lata 2012-2013″.


Lista firm do sprywatyzowania  w województwie wielkopolskim

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater