Projekt zmian dot. ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Przekazujemy Państwu w ramach konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Prosimy o przesłanie uwag i komentarzy, które przekażemy do Ministerstwa Finansów.

Rozporządzenie zmniejsza do 20 000 zł wysokość kwoty zwalniającej podatnika ze obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej.

Projekt rozporządzenia

Ze względu na krótki termin,  opinie i uwagi prosimy przekazywać do 30.07.2012 r. na adres ppruszynski@pkpplewiatan.pl

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater