Dotacje unijne dla polskich firm do 200 tys. PLN

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia do II rundy aplikacyjnej w 2012 roku.

Od 6 sierpnia do 24 sierpnia 2012 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą. W ramach II rundy aplikacyjnej na dofinansowanie przeznaczono 108.000.000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania, jakie może otrzymać przedsiębiorca, wynosi 200 tys. PLN! Nasza firma w ramach wyżej wymienionego działania świadczy usługi doradcze (przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu), jak również przygotuje Państwa wniosek o dofinansowanie.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą:

– wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym

– uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny

– udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy

– udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą

– doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

Przedsiębiorca składa jeden wniosek o dofinansowanie wdrożenia strategii eksportowej. Jego obowiązkowym załącznikiem jest Plan Rozwoju Eksportu.

W ramach Działania 6.1 PO IG możecie Państwo aplikować:

– o pieniądze na usługę sporządzenia „Planu Rozwoju Eksportu”, kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10 tys. zł., maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co oznacza, że ponosicie Państwo tylko 20% kosztów przygotowania Planu Rozwoju Eksportu.

– o pieniądze na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu, możecie Państwo uzyskać do 200 tys. zł (co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.)

Centrum Informacji Gospodarczej oferuje Państwu kompleksową usługę. Nasza firma przeprowadzi Państwa przez cały proces pozyskiwania dotacji i przygotuje komplet dokumentów (wniosek o dofinansowanie, Plan Rozwoju Eksportu).

Firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji w ramach Działanie 6.1 prosimy o kontakt z nami.

Szczegółowe informacje :

tel./faks:+ 48 22 875 09 00 ;  +48 22 875 09 01

e-mail : zanetaslowik@cig-promocja.pl

 

CENTRUM INFORMACJI GOSPODARCZEJ

03-984 Warszawa, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9 lok. 158

tel. + 48 22-875 09 00;  e-mail:cig@cig-promocja.pl

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater