Nowa ustawa o odpadach dopuszcza magazynowanie odpadów paleniskowych

W maju 2012 roku PKPP Lewiatan zwróciła się do Ministerstwa Środowiska z prośbą o wyjaśnienie czy projektowane przepisy nowej ustawy o odpadach pozwolą na magazynowanie odpadów w przeznaczonym do tego miejscu na terenie, na którym zlokalizowane są także obiekty budowlane – składowiska odpadów.

Nasze zapytanie dotyczyło możliwości magazynowania odpadów paleniskowych wytwarzanych w elektrociepłowniach w obrębie składowiska odpadów paleniskowych w wydzielonych kwaterach magazynowych. Projektowane w nowej ustawie przepisy budziły naszą wątpliwość, czy takie działania, będące obecnie praktyką w sektorze energetycznym, nie zostaną zakazane na mocy nowej ustawy.
W odpowiedzi na nasze pismo Ministerstwo Środowiska dokonało interpretacji art. 103 ust. 1 projektowanej ustawy o odpadach. Według resortu na mocy nowej ustawy będzie możliwe magazynowanie odpadów paleniskowych na terenie składowiska odpadów, ale jedynie w kwaterach gdzie do tej pory nie były składowane odpady.

Możliwość magazynowania odpadów paleniskowych jest istotnym elementem gospodarki popiołami i żużlami. Popioły i żużle w dużych ilościach powstają w zimie, na skutek intensywnych procesów grzewczych, natomiast wykorzystywane są w okresie letnim jako surowiec w sektorze budowlanym. Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację Ministerstwa Środowiska, że magazynowanie popiołów będzie możliwe również na mocy nowej ustawy.

Wniosek o interpretację
Odpowiedź ministerstwa

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater