Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie? tematy konferencji EFNI 2012 w Sopocie

Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie? tematem sesji plenarnej konferencji EFNI w Sopocie 27. września 2012. Wśród panelistów: Guy Sorman, Ulrich Grillo, Danuta Hübner, Leszek Balcerowicz i Magdalena Środa.

Kryzys wymusił działania interwencyjne nawet na rządach dotychczas interwencjom niechętnym. Dlatego podczas sesji plenarnej konferencji Europejskie Forum Nowych Idei zatytułowanej Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie? znakomici prelegenci będą zastanawiać się, czy w imię dobra wspólnego władza państwowa powinna stać się bardziej aktywnym graczem w gospodarce, a także – czy w obliczu kryzysu może forsować reformy wbrew społeczeństwu?

Rozstrzygnięcie tych dylematów jest kluczowe dla przyszłości Europy i jej konkurencyjności w skali globalnej, tym bardziej, że krach finansowy z 2008 roku podważył zasady liberalnego kapitalizmu. Jednoczesne sukcesy dynamicznie rozwijających się gospodarek Chin, Indii oraz Brazylii – krajów o innej niż europejska tradycji ekonomicznej i politycznej – dowodzą, że nie ma jednego, danego raz na zawsze, modelu wzrostu.
Europa jest u progu wielkiej polityczno-gospodarczej zmiany. Zastanawiając się w jakim kierunku ona nastąpi, należy pamiętać o jej społecznych kosztach. Protesty m.in. w Grecji i Hiszpanii pokazują, że społeczeństwa chcą mieć większy wpływ na kontrolowanie rynków i poczynania rządów, zwłaszcza jeśli decyzje polityków dotyczą radykalnych cięć czy kontrowersyjnych reform. Jaka powinna być rola obywateli w stanowieniu prawa? Może liberalną demokrację skoncentrowaną na indywidualnych potrzebach jednostki powinna zastąpić demokracja deliberatywna, w której najważniejsze jest podporządkowanie swoich interesów wspólnocie?

– Uczestnictwo społeczeństwa w rządzeniu oraz rządzących w społeczeństwie to jeden z tematów dyskusji, która będzie toczyć się podczas EFNI 2012. Przedstawiciele biznesu jednym głosem będą mogli pokazać politykom, czego od nich oczekują – mamy nadzieję po raz kolejny wypracować Deklarację Sopocką, która zostanie im przekazana. Jeżeli ktoś działa w biznesie, powinien być w tych dniach w Sopocie. Osoby, których nie będzie, nie będą miały głosu – mówi Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

Podczas sesji plenarnej, której partnerem jest Grupa PZU, znakomici goście będą starali się odpowiedzieć m.in. na pytania związane z rolą obywateli w stanowieniu prawa oraz mandatu rządów do przeprowadzania poważnych reform gospodarczych wbrew obywatelom. W sesji prowadzonej przez Andrzeja Klesyka, udział wezmą m.in.:

– Guy Sorman, francuski dziennikarz, publicysta polityczny i filozof
– Ulrich Grillo, wiceprezydent największej organizacji pracodawców w Niemczech, Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
– prof. Leszek Balcerowicz, Szkoła Główna Handlowa, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju;
– prof. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, posłanka do Parlamentu Europejskiego
– prof. Magdalena Środa, profesor etyki i filozofii, publicystka

Program
W programie konferencji EFNI 2012 znajdą się, obok sesji Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie?, jeszcze 4 sesje plenarne: Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna, Europejskie interesy i obowiązki wobec świata, Czy parytety i kwoty maja sens? oraz Turcja i Unia Europejska wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie.
Europejskie Forum Nowych Idei, którego druga edycja odbędzie się w Sopocie w dniach 26-28 września 2012 r. to międzynarodowa konferencja środowisk biznesowych, z udziałem wybitnych ekonomistów, przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Konferencja EFNI jest organizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz wiodącymi firmami i instytucjami. Weźmie w niej udział ponad 1000 gości.

www.efni.pl

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater