Inflacja nieco zwolniła

Inflacja spadła w lipcu do 4,0 proc. z 4,3 proc. w czerwcu 2012 r. – podał GUS.

„Było to przede wszystkim wynikiem spadku cen żywności oraz cen paliwa do prywatnych środków transportu. Spadki te dały łącznie obniżenie wskaźnika inflacji o 0,61 pp. W sierpniu inflacja będzie również nieco niższa, bowiem baza z sierpnia 2011 r. jest relatywnie wysoka – wzrost cen wyniósł wtedy 4,3 proc., w tym wzrost cen żywności 4,5 proc., a wzrost cen paliw – 13,5 proc. Nie jest to jednak zmiana trendu w kierunku trwałego powrotu do celu inflacyjnego  – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

„W lipcu obniżyły się dość istotnie w stosunku do czerwca ceny niektórych artykułów żywnościowych – ceny warzyw spadły o 19,3 proc., a owoców o 2 proc.  W sierpniu, a także we wrześniu wzrost ceny żywności powinien być nadal stabilny. Jednak trendy na światowych rynkach produktów rolnych wyraźnie wskazują, że jesień przyniesie ponownie presję na wzrost cen żywności (słabe zbiory w głównych „spichlerzach” świata). Może ona przełożyć się na wzrost cen w Polsce na poziomie co najmniej 0,3 pp.” – uważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

„Spadek dynamiki cen paliw (m/m) to w dużej mierze efekt silniejszego złotego w lipcu. Wydaje się to do utrzymania w sierpniu, a także w kolejnych miesiącach – jeżeli sytuacja w krajach strefy euro będzie w 2. połowie 2012 r. w miarę stabilna. Możemy zatem spodziewać się ograniczenia wzrostu cen w całym 2012 r. do poziomu 3,8-3,9 proc. Powinno to być przesłanką do decyzji RPP dotyczącej obniżenia stóp procentowych o 0,25 pp jeszcze w tym roku” – dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater