Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak zwrócił się do Wielkopolskiego Związku Pracodawców o zapoznanie się i przedstawienie  opinii do  treści projektu  aktualizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.
Uwagi do projektu Strategii można przesłać na formularzu  konsultacyjnym i przesłać  na adres: strategia2000@umww.pl

Więcej informacji nt. Strategii oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.umww.pl

 

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater