Regionalne spotkania konferencyjno – szkoleniowe 13-14 września 2012 Poznań

W imieniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zapraszamy na regionalne spotkanie konferencyjno – szkoleniowe, którego celem jest upowszechnienie idei wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w dostępie do zatrudnienia oraz promowanie alternatywnych strategii w miejscu pracy, pozwalających na godzenie ról zawodowych i rodzinnych.

Projekt, do którego Państwa zapraszamy ma na celu zwiększenie wiedzy na temat różnorodnych form zatrudnienia, ułatwiających godzenie ról (np. telepraca, job-sharing, elastyczny czas pracy, wynagrodzenie zadaniowe etc.) oraz opłacalności ich wprowadzania przez pracodawców, a także uświadomienie pracownikom korzyści płynących z wdrożenia takich rozwiązań.

Dlatego zachęcamy Państwa gorąco do udziału w dwudniowych bezpłatnych spotkaniach konferencyjno-szkoleniowych, których celem jest prezentacja możliwych modeli godzenia ról na poziomie legislacji oraz implementacji, w tym promocja dobrych praktyk krajowych i zagranicznych z tego zakresu. Chcemy, aby spotkania przedstawicieli IRP (pracowników PSZ, przedstawicieli organizacji pracodawców i pracowników) stały się  elementem budującym pozytywny klimat do dialogu tych podmiotów z klientami i partnerami oraz animowania lokalnego rynku pracy w kierunku uwrażliwienia go na kwestie godzenia ról.

Konferencje i szkolenia adresowane są do przedstawicieli Instytucji Rynku Pracy (pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, przedstawicieli organizacji pracodawców i organizacji pracowników).

Wskazane jest, aby uczestnikami szkoleń byli pracownicy współpracujący z wiodącymi podmiotami gospodarczymi  (np. pośrednicy pracy lub pracownicy uczestniczący w partnerstwie lokalnym na rzecz rozwoju) w tym przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji pracowników.

Zapraszamy do udziału w najbliższym szkoleniu:

Poznań w dniach 13-14 września 2012 r. Hotel Ikar (ul. Kościuszki 118, 61-717 Poznań)

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu konferencyjno-szkoleniowymh dokonują zgłoszenia poprzez wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go faksem: 22 492 71 39 lub mailem (scan): konferencje@psdb.com.pl

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym program konferencji i szkoleń, formularze zgłoszenia udziału, harmonogram oraz lokalizacje spotkań w każdym województwie znajdą Państwo na stronie  www.psdb.com.pl/godzenie_rol

Ramowy program

Formularz zgłoszenia

List referencyjny

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater