Seminarium dla członków z przedstawicielem Izby Skarbowej, 5 października br.

Wielkopolski Związek Pracodawców zaprasza na bezpłatne seminarium, z udziałem przedstawicieli  Izby Skarbowej  w Poznaniu.

Temat seminarium: ” Zwrot podatku VAT naliczonego w innym kraju członkowskim UE ( VAT REFUND).  Zasady zwrotu podatku VAT przez organy podatkowe. „

Termin: 5 października 2012 r., wtorek,  godz. od 10.00 do 14.00

Miejsce: Bank PKO BP, ul. Górna Wilda 109, sala nr 201, piętro 2.

Rejestracja: tel. 61/ 657 60 51 lub  asystent@wzp.org.pl Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w pierwszej kolejności przyjmujemy zgłoszenia Członków WZP.

Zgłoszenia udziału  przyjmujemy do 4 października 2012 r.

Program seminarium:

9.30    –   10.00         Rejestracja uczestników

10.00 –  11.20         Jak otrzymać zwrot VAT od zakupów dokonanych w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej

  • kiedy przysługuje zwrot podatku od wartości dodanej?
  • którzy podatnicy są uprawnieni do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej?
  • jak należy złożyć wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej

11.20 –   12.00           Instrukcja wypełniania wniosku VAT-REF

12.00 –   12.15            Przerwa kawowa

12.15 –   12.45            Rola polskich urzędów skarbowych w procedurze zwrotu podatku od wartości dodanej

12.45 – 13.15             Postępowanie polskiego urzędu skarbowego w przypadku nieprzekazania wniosku do administracji podatkowej państwa członkowskiego zwrotu.

13.15 – 13.45             Rola zagranicznych organów administracji podatkowych zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o zwrot podatku w poszczególnych krajach członkowskich UE

Prelegent:  Pani Agnieszka Krysztofiak –  Izba  Skarbowa

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater