Posiedzenie Wielkopolskiej Komisji Dialogu Społecznego

13 września br. odbyło się posiedzenie Prezydium Wielkopolskiej Komisji Dialogu Społecznego oraz posiedzenie Plenarne WKDS. Tematem obu spotkań było omówienie projektu „Akademia rozwoju i współpracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego” – pierwszego w Polsce przedsięwzięcia realizowanego na rzecz profesjonalizacji instytucji dialogu społecznego.

W obu spotkaniach wziął udział Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców i wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Komisji Dialogu Społecznego Jacek Silski.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater