Lewiatan za pracą zmianową w niedziele i święta

Trzeba utrzymać pracę zmianową w katalogu prac dopuszczonych w niedziele i święta, ale w brzmieniu obecnie obowiązującym – uważa PKPP Lewiatan. Resort pracy zaproponował zmiany w przepisach kodeksu pracy, które uniemożliwią pracę zmianową w niedziele i święta. Nowe przepisy wykluczyłyby funkcjonowanie firm, które w wolne dla większości dni świadczą usługi na rzecz kontrahentów z całego świata. Chodzi, np. o centra obsługi klientów i finansowo-księgowe.

– Konieczne jest zachowanie obecnego brzmienia pracy zmianowej. Projektowana definicja jest niewystarczająca, bo pozwala na pracę w niedzielę i święta, ze względu na technologię produkcji lub konieczność zaspokajania w sposób ciągły potrzeb społecznych.

Natomiast pracodawcom zależy na umożliwieniu zaspokajania potrzeb biznesowych, korporacyjnych, np. przez działalność centrów rozliczeniowych, księgowych, IT i innych, które świadczą usługi firmom na całym świecie. Wystarczy, że współpracę zakłóci różnica czasowa i praca będzie niedozwolona, bo będzie się musiała odbywać niedzielę lub święto. Na tym rozwiązaniu stracą wszyscy – pracodawcy, pracownicy i budżet państwa.

Na ostatnim roboczym spotkaniu członków Komisji Trójstronnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowało zmiany w projekcie ustawy, aby umożliwić jednak pracę zmianową w niedziele i święta – mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert PKPP Lewiatan.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater