Lewiatan krytykuje „ozusowanie” umów

W piątek, podczas swojego drugiego expose Donald Tusk ma zapowiedzieć wprowadzenie obowiązku odprowadzania składek ZUS od umów cywilnych. PKPP Lewiatan jest temu zdecydowanie przeciwna.
Komentarz dr Grażyny Spytek-Bandurskiej, ekspert PKPP Lewiatan.

W sytuacji spowolnienia gospodarczego, kiedy firmy rozważają zwolnienia pracowników trudno oczekiwać, aby przejmowały na siebie dodatkowe obciążenia związane z płaceniem składek. W rezultacie koszty będą ponosić sami zainteresowani – zleceniobiorcy i wykonawcy dzieła.
Oskładkowanie umów o dzieło i umów zlecenia spowoduje, że osoby je wykonujące będą zarabiały netto, czyli dostawały „na rękę”, o 1/3 mniej niż obecnie. Niższa realna wartość płac obniży poziom krajowego popytu wewnętrznego, który powinien, w szczególności w okresie spowolnienia gospodarczego, być stymulowany.

Pracodawcy zwykle decydują się na zatrudnianie ludzi młodych, którzy nie mają doświadczenia zawodowego i chcą ich przyuczyć do wykonywania zawodu oferując elastyczne zatrudnienie w postaci umów cywilnych. Jeśli koszty ich zatrudnienia wzrosną, to wówczas znaczna część będzie miała bardzo utrudnione rozpoczęcie kariery zawodowej.

Biorąc to pod uwagę, standard życia wielu młodych ludzi ulegnie znacznemu obniżeniu, a ich zdolność finansowa i przede wszystkim kredytowa zostanie dodatkowo obniżona. Część z nich prawdopodobnie w ogóle nie podejmie legalnej pracy, a to oznacza, że nie będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, ale także zaliczki na podatek dochodowy. To spowoduje wzrost bezrobocia i zatrudnienia „na czarno”, a więc pogorszy sytuację na rynku pracy.

Proponowane rozwiązania spowodują negatywne skutki dla pracowników, dla przedsiębiorców i w konsekwencji dla gospodarki oraz dochodów i wydatków budżetu państwa.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater