Spotkanie z przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu z województwa wielkopolskiego

W dniu 15 paźdiernika br. pan Jacek Kulik wiceprezes WZP  wziąl udział w spotkaniu eksperckim z przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu z województwa wielkopolskiego. Tematem spotkania były zagadnienia dotyczące innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw oraz roli instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce.

Spotkanie jest jednym z elementów składowych prowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego badania,  którego celem jest poznanie opinii przedstawicieli IOB dotyczących następujących kwestii:

  • Sposoby wspierania środkami unijnymi IOB w przyszłym okresie programowania
  • Skłonność przedsiębiorców do korzystania z usług instytucji otoczenia biznesu (w tym usług o charakterze proinnowacyjnym)
  • Poziom innowacyjności przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego
  • Popyt przedsiębiorców na innowacyjne rozwiązania i współpracę z sektorem nauki
  • Rola IOB w procesie transferu wiedzy między sektorem nauki a sektorem gospodarki i potrzeby IOB w tym zakresie

Wszystkie zebrane opinie posłużą jako źródło rekomendacji dla prac nad kształtem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020  i będą stanowić podstawę do zaprojektowania wsparcia dla Instytucji Otoczenia Biznesu oraz przedsiębiorców.


dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater