Szkodliwa nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

We wtorek, 30 października 2012 r. rząd rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. PKPP Lewiatan apeluje o jego nieprzyjmowanie, ponieważ zawiera wiele niekorzystnych zmian dla przedsiębiorców.
Pomimo, że projekt zawiera sporo ciekawych propozycji, których celem jest chociażby uproszczenie i przyśpieszenie postępowań antymonopolowych w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, to jednak w rzeczywistości proponowane zmiany mogą się okazać martwe. Przykładowo projekt wprowadza tzw. instytucję dobrowolnego poddania się karze, skutkującą 10 procentowym obniżeniem kary dla przedsiębiorcy, który podjął współpracę z organem antymonopolowym i dobrowolnie złożył oświadczenie o stosowaniu niedozwolonej praktyki.

Pomysł ten, co do zasady należy ocenić pozytywnie, lecz przyznanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów możliowści odstąpienia od stosowania tej procedury ze względu na dobro toczącego się postepowania na każdym etapie postępowania, nie będzie skutkować zabezpieczeniem praw i interesów przedsiębiorców, lecz ich osłabieniem.

– Nowa wersja projektu z dnia 19 października 2012 r. niestety w dalszym ciągu zawiera propozycje bardzo wysokich kar finansowych dla menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, którzy dopuścili się, chociażby nieumyślnie naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Zastrzeżenia budzi nie tylko wysokość kar, ale także sama procedura ich nakładania oraz tryb odwoławczy – mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert PKPP Lewiatan.

W odniesieniu do osób fizycznych dojdzie do skupienia wszystkich kompetencji; zarówno dochodzeniowych, oskarżycielskich, jak i orzeczniczych w rękach Prezesa UOKiK. Również projektowana procedura odwoławcza niewątpliwie będzie „unikalna” w skali całego systemu prawnego. Od nałożonej bowiem kary administracyjnej, przedsiębiorcy będzie przysługiwać odwołanie według procedury cywilnej, w której będzie miał prawo do obrony na zasadach prawa karnego. Taki konglomerat przepisów będzie prawdziwym torem przeszkód zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów państwa – administracyjnych i sądowych. Wydaje się, że jedyną jego zaletą jest to, że wzbudzi wielkie zainteresowanie teoretyków prawa.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater