Konferencja „Szanse i zagrożenia dla rozwoju wielkopolskich MSP”

„Szanse i zagrożenia dla rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw” to temat konferencji, która odbyła się 30 października br.  w Hotelu Gromada w Pile. Konferencja została zorganizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012″, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas konferencji zaprezentujemy wyniki badania kondycji sektora MSP przeprowadzonych już po raz dziesiąty na reprezentatywnej próbie firm.

W konferencju udział  wzięli poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący Komisji Skarbu Państwa, dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, główny ekonomista PKPP Lewiatan i członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Leszek Wojtasik, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz prezydent Piły Piotr Głowski.

Wielkopolski Związek Pracodawców reprezentowała pani Małgorzata Animucka dyrektor Biura WZP.

Charaktersytykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw przedstawił  Poseł Adam Szejnfeld, natomiast  pani dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek zaprezentowała obszerne wyniki badań, jakie przeprowadzono na próbie 1500 przedsiębiorców z sektora mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm oraz wskazała różnice w postrzeganiu swoich szans i zagrożeń sektorze MSP, jakie wykazywali przedsiębiorcy z Wielkopolski w porównaniu do wyników dla całego kraju.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni prof. dr hab. Marian Gorynia, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; Jacek Gursz, burmistrz miasta Chodzież, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski; Grzegorz Marciniak, prezes Izby Gospodarczej Wielkopolski Północnej, prezes Nord Partner; Tomasz Sikora, prezes Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, prezes Plastmet; Tadeusz Winkowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej QuadGraphics Europe Sp. z o.o.,  którzy wzięli udział  w panelu dyskusyjnym pt. Jak zwiększyć potencjał rozwojowy wielkopolskich MSP?.

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater