Indeks Biznesu Lewiatana najniższy od 10 lat

W notowaniu kwartalnym Indeks Biznesu PKPP Lewiatan odnotował w październiku br. kolejny, tym razem 3-punktowy spadek do 27 pkt, roczny wskaźnik obniżył się do 31 pkt. To najniższe wartości od 10 lat. Źródłem hamowania gospodarki jest przede wszystkim załamanie się popytu wewnętrznego.

Na spowolnienie gospodarcze wpływ ma nie tyle kryzys na świecie, ile załamanie popytu wewnętrznego, silnie związane z wyhamowaniem inwestycji publicznych, oraz osłabieniem konsumpcji na skutek rosnącego bezrobocia i spadku płac realnych. Dodatkowo, dochodzi do tego negatywny efekt konsolidacji fiskalnej i usztywniona polityka monetarna. Gospodarkę podtrzymuje obecnie jedynie eksport netto, ale wątpliwe, by skompensował spadek popytu wewnętrznego.

Spadek indeksu kwartalnego jest silniejszy niż rocznego. Od początku trzeciego kwartału pozostaje on poniżej indeksu rocznego, co sugeruje utrzymanie spadkowego trendu rocznego tempa wzrostu gospodarczego przynajmniej do końca 2012 roku. Ponieważ oba indeksy osiągnęły już dno notowań sprzed trzech, czy nawet dziesięciu lat, można się spodziewać, że nadchodzące spowolnienie będzie równie dotkliwe.

W warunkach ogólnego spowolnienia gospodarki światowej, aczkolwiek znacznie łagodniejszego niż trzy lata temu, zafundowaliśmy sobie bardzo restrykcyjną, w zasadzie procykliczną mieszankę polityki fiskalnej i monetarnej. Ceną za konsolidację finansów publicznych jest znaczne spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego, które może odbić się rykoszetem na finansach publicznych już w najbliższym roku.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Indeks Lewiatana

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater