Lewiatan o wydłużeniu urlopu dla rodziców

Proponowany przez rząd wydłużony urlop dla rodziców musi być rzeczywiście urlopem rodzicielskim, a nie przedłużonym urlopem macierzyńskim, aby nie pogarszał sytuacji kobiet na rynku pracy – uważa PKPP Lewiatan. PKPP Lewiatan poparł pomysł przedstawiony przez premiera w tzw. „drugim expose” dotyczący wydłużenia urlopów dla rodziców do 12 miesięcy. Jednak, by ta propozycja była skutecznym rozwiązaniem ważne jest, aby przyczyniając się do poprawy jakości opieki nad małymi dziećmi, jednocześnie zapewniła kobietom, które w większości będą korzystały z tego udogodnienia, bezpieczeństwo na rynku pracy.

Propozycja wprowadzenia 12 – miesięcznego urlopu rodzicielskiego, płatnego w wysokości 80 proc, jako alternatywa do 6 – miesięcznego urlopu macierzyńskiego, płatnego w wysokości 100 proc. może przyczynić się do pogorszenia sytuacji kobiet na rynku pracy.
Wybór, które z obojga rodziców będzie korzystać z przysługującego prawa, będzie fikcją. Głównym powodem podjęcia decyzji, że to matka będzie opiekowała się dzieckiem przez cały przysługujący okres urlopu rodzicielskiego, jest bodziec ekonomiczny. W przeważającej większości par, wynagrodzenie mężczyzny jest wyższe (często znacząco) niż kobiety. Rezygnacja z 20 proc. płacy kobiety, z ekonomicznego punktu widzenia, będzie korzystniejsza niż rezygnacja z 20 proc. wynagrodzenia mężczyzny.

Samo stwierdzenie, że pracodawcy będą decydowali się na zatrudnienie nowego pracownika na zastępstwo osoby przebywającej na 12-miesięcznym urlopie, wskazuje jednoznacznie, że mowa jest o jednym rodzicu i że jest to kobieta (ponieważ obligatoryjny 14-tygodniowy urlop przysługuje tylko matce). Krótsze absencje nie generują zbyt często zatrudniania nowych pracowników na zastępstwo.

– Aby podział obowiązku opieki nad dzieckiem stał się faktem, niezbędne jest rozdzielenie prawa do przedłużonej części urlopu rodzicielskiego i związanego z tym zasiłku, na część przysługującą wyłącznie kobietom (np. 3 m-ce) oraz na część, która należy się mężczyznom (np. 3 m-ce). Przy czym niewykorzystanie swojego uprawnienia skutkowałoby jego przepadnięciem, a nie przejściem na drugiego rodzica – mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

Możliwość pracy w niepełnym wymiarze etatu w trakcie urlopu rodzicielskiego pozytywnie wpłynie na łączenie życia zawodowego z rodzinnym i obniży ryzyko trudnego powrotu do pracy po okresie absencji związanej z opieką nad dzieckiem. Niemniej, nie każde stanowisko pracy może być dzielone, co z perspektywy pracodawcy stanowi duże utrudnienie. Stąd Lewiatan proponuje, aby ograniczenie wymiaru etatu podczas urlopu macierzyńskiego wymagało zgody pracodawcy lub wyłączenie przypadków, w których podział stanowiska pracy jest niemożliwy, bądź znacznie utrudniony ze względu na specyfikę wykonywanych zadań.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater