Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów przyjęte – uwagi przedsiębiorców nieuwzględnione

We wtorek 20 listopada 2012 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedłożone przez Prezesa UOKIK. PKPP Lewiatan apelował do Premiera o nieprzyjmowanie założeń w przedłożonej wersji, gdyż zawierają one niekorzystne dla przedsiębiorców i budzące wątpliwości pod względem prawnym propozycje zmian. Rada Ministrów podjęła decyzję o przyjęciu zalożeń pomimo wątpliwości zgłaszanych zarówno przez Rządowe Centrum Legislacji (RCL), jak również Radę Legislacyjną dziąłająca przy Prezesie Rady Ministów.
Wobec tego w najbliższym czasie należy się spodziewać projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów opartego na przyjętych przez rząd założeniach. Mamy nadzieję, że na dalszym etapie prac nad projektem, uwagi zgłaszane przez środowisko przedsiębiorców zostaną uwzględnione.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater