Prawie 50 firm w programie „Włącz się”

W programie „Włącz się”, który wspiera osoby mające trudności w dostępie do rynku pracy uczestniczy już prawie 50 firm, m.in. British American Tabacco, Tesco, Sodexo, Allianz, Irena Eris, IBM i Intel. Partnerem kluczowym programu jest PKPP Lewiatan. Projekt hiszpańskiej Fundacji la Caixa, realizowany w Polsce, pokazuje, jak łączyć współpracę pomiędzy firmami społecznie odpowiedzialnymi a organizacjami pozarządowymi wspierającymi integrację zawodową osób wykluczonych społecznie. Koordynatorzy z organizacji przeprowadzają zlecone przez firmy rekrutacje spośród kandydatów pochodzących z grup osób wykluczonych społecznie (osoby niepełnosprawne, ofiary przemocy domowej, osoby z rodzin zagrożonych marginalizacją).

– Dzięki programowi „Włącz się” pracodawcy mają szanse budować w swoich firmach zróżnicowane kadry i wprowadzać strategie zarządzania różnorodnością. Pomagają im w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, przygotowując zespoły przyszłych współpracowników, szkoląc kadry menedżerskie, pokazując korzyści i łagodząc obawy związane z przyjęciem do grupy osoby wykluczonej- wylicza Hanna Wieloch z IPZ Niebieska Linia, organizacji zaangażowanej w program.

– W Polsce przez długi czas współpraca środowiska biznesu z organizacjami pozarządowymi kojarzona była jedynie z przekazywaniem środków finansowych przez tych pierwszych na rzecz drugich. Choć firmom nie można zarzucić, że nie podejmują filantropijnych zobowiązań, trudno jest traktować ten model zaangażowania społecznego jako współpracę. Gdy zapytaliśmy przedsiębiorców co łączy te dwa, tak różne od siebie środowiska wskazywali oni właśnie na chęć dzielenia się wiedzą, znajdowania sojuszników w działaniu i osiągania wspólnych celów – mówi Gabriela Bar, kierownik ds. komunikacji i CSR, British American Tabacco.

– Organizacje pozarządowe mogą uczyć się od biznesu projektowego podejścia do problemów, z którymi zmagają się wspólnie ze swoimi klientami. Mogą rozwijać swoje kompetencje biznesowe, uczyć się w lepszy sposób rozpoznawać potrzeby biznesu, i dzięki temu działać wspólnie, zgodnie z jego oczekiwaniami – dodaje Agnieszka Burzyńska z Sodexo.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.wlaczsie.biz

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater