Wzmocnienie roli Rady Regionów

W trakcie wyjazdowego posiedzenia Rady Głównej PKPP Lewiatan w Ossie, 23 listopada, odbyło się również spotkanie Rady Regionów. Uczestniczyli w nim przedstawiciele związków regionalnych PKPP Lewiatan. W trakcie spotkania omawiano głównie kwestie zasad współpracy związków regionalnych z biurem Lewiatana. Jedną z propozycji było sformalizowanie prac Rady Regionów, poprzez powołanie Rady Regionów przez prezydenta PKPP Lewiatan, stworzenie regulaminu prac i wybór prezydium Rady, którego głównym zadaniem byłaby bliska współpraca z biurem PKPP Lewiatan. Po długiej dyskusji uzgodniono, że takie działania zostaną podjęte.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater