Nidzicki Klub Biznesu – nowy związek regionalny w strukturach Lewiatana

Nidzicki Klub Biznesu (w skrócie NKB) jest związkiem pracodawców zrzeszającym 31 firm z Powiatu Nidzickiego. Naszą misją, którą realizaujemy we współpracy z władzami miasta oraz organizacjami społecznymi, jest rozwój gospodarczy miasta Nidzica oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych w NKB pracodawców.

HISTORIA I CEL DZIAŁANIA
W 1994 roku został założony w Nidzicy związek pracodawców „Konwencja Przedsiębiorców-Pracodawców” (KPP), która w rodzącej się rzeczywistości gospodarczej przeprowadziła wiele ciekawych inicjatyw m.in. organizacja targów pracy, publikacje, imprezy integracyjne i akcje charytatywne. Z biegiem czasu różne wyzwania rynkowe związane z działalnością gospodarczą odwróciły stopniowo uwagę i zaangażowanie członków KPP od wspólnej aktywności społecznej.

Ożywienie tej idei nastąpiło stosunkowo niedawno bo w marcu 2010 roku gdzie odbyło się pierwsze po przerwie spotkanie prezesów i właścicieli największych nidzickich firm. Po nim nastąpiły kolejne sesje z coraz większym gronem przedsiębiorców oraz z udziałem zapraszanych gości m.in. z Burmistrzem Nidzicy, pracownikami Urzędu Pracy. W tym okresie zainicjowano również współpracę z komisjami Rady Powiatu w Nidzicy, Radą Miejską, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA oraz innymi organizacjami społecznymi.

W dniu 22 marca 2011 r. członkowie KPP uchwalili nowy Statut organizacji, na mocy którego przyjęto nazwę Nidzicki Klub Biznesu, wybrane zostały nowe władze organizacji oraz ustalono nowe cele działania.

Główne kierunki działania NKB to:
1. nawiązanie kontaktu z organami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi; rozpoznanie możliwości i podjęcie wspólnych projektów, inicjatyw;
2. integracja środowiska przedsiębiorców poprzez organizację cyklicznych spotkań, konferencji, szkoleń, imprez sportowych i kulturalnych;
3. przyciągnięcie nowych członków zwyczajnych (pracodawcy) i wspierających (pozostali), którzy identyfikują się z przyjętymi celami statutowymi i chcą zaangażować się we wspólną działalność społeczną;
4. wpieranie procesów inwestycyjnych w Powiecie Nidzickim.
W swojej organizacji chcemy skupiać przedsiębiorców, którzy chcą aktywnie wpływać na rozwój i jakość życia w mieście i powiecie.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater