Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy

W dniu 27 listopada br. Wielkopolski Związku Pracodawców zaprosił na spotkanie z pracodawcami przedstawicieli kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu: Panią Stanisławę Ziółkowską p. o. Okręgowego Inspektora Pracy oraz Panów  Tomasza Gajdzińskiego Zastępcę OIP do spraw prawno – organizacyjnych i Jacka Strzyżewskiego Rzecznika Prasowego OIP.

W trakcie spotkania  zostały omówione zagadnienia, dotyczące czasu pracy, doby pracowniczej, projektu wydłużanie okresu rozliczeniowego czasu pracy.

Stanowisko pracodawców w tych kwestiach przedstawiła Pani Krystyna Woźniak Członek Zarządu, Dyrektor działu personalnego Solaris Bus& Coach SA oraz członek Rady Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan.

W trakcie dyskusji, dotyczącej współpracy OIP oraz pracodawców w zakresie  wzajemnego wzmacniania działań, zmierzających do poprawy przepisów kodeksu pracy, ustalono, iż wnioski OIP, kierowane do Głównego Inspektora Pracy, wskazujące na problemy z przestrzeganiem przez pracodawców niektórych przepisów prawa pracy, będą uzupełniane o informacje, dotyczące przyczyn tego stanu rzeczy.

Po wskazaniu przez OIP konkretnych, dostrzeżonych w trakcie kontroli inspektorów pracy, problemów,  Wielkopolski Związek Pracodawców, w ramach konsultacji z firmami członkowskim, będzie podejmował działania, zmierzające do  zdiagnozowana przyczyn ich powstawania. Informacje, uzyskane w wyniku konsultacji zostaną opracowane i przekazane OIP.

Liczymy na Państwa aktywność i zaangażowanie w proces zmiany niejednoznacznych, kontrowersyjnych lub nieprzystających do aktualnej rzeczywistości przepisów, utrudniających funkcjonowanie firm.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater