Jak firmy chronią dane ?

W zdecydowanej większości przedsiębiorstw (98 proc.) komputery i laptopy są chronione oprogramowaniem antywirusowym. Jednak, aż 41 proc. pracodawców pozwala pracownikom na kopiowanie firmowych danych na nośniki zewnętrzne – wynika z badania, które przeprowadziła firma DAGMA, przy współpracy PKPP Lewiatan i TUV Rheinland Polska. Przedsiębiorstwa poważnie podchodzą do ochrony swoich komputerów przed wirusami. Aż 98 proc. z nich zadeklarowało zainstalowanie oprogramowania antywirusowego, tylko 2 proc. stwierdziło, że tego nie zrobiło.

Niestety, firmy zapominają o konieczności zabezpieczania jednych z najcenniejszych swoich aktywów – danych (w tym osobowych klientów i kontrahentów), zapisanych na dyskach twardych komputerów. Niemal 79 proc. ankietowanych przyznało, że przechowuje na dyskach firmowych laptopów dane osobowe, jednak tylko 22 proc. wiedziało o ustawowym obowiązku szyfrowania takich komputerów, jeśli są one wynoszone poza siedzibę przedsiębiorstwa. Aż 46 proc. respondentów zadeklarowało, że nie ma obowiązku stosowania rozwiązania kryptograficznego do ochrony danych osobowych.

Przedsiębiorstwa dostrzegają niebezpieczeństwa, na jakie mogą się narazić nie chroniąc danych. 71 proc. wskazuje na konsekwencje finansowe, 62 proc. prawne, 58 proc. obawia się utraty klientów, a 47 proc. utraty zlecenia.
Mimo to 41 proc. firm przyznało, iż ich pracownicy mogą kopiować na nośniki zewnętrzne dowolne dane. Oznacza to, że szeregowy pracownik może skopiować na swój pendrive firmową bazę klientów lub projekt, nad którym przedsiębiorstwo pracuje od wielu miesięcy. 13 proc. oświadczyło, że pracownicy mogą kopiować tylko wybrane dane. 31 proc respondentów stwierdziło, że dane mogą wyłącznie kopiować osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Tylko w 10 proc. firm nie ma możliwości kopiowania danych z komputerów.

Badanie przeprowadziła specjalizująca się w bezpieczeństwie IT firma DAGMA z Katowic, przy współpracy z TÜV Rheinland Polska oraz PKPP Lewiatan. Patronat merytoryczny nad projektem objął instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 114 przedstawicieli polskich przedsiębiorstw za pomocą ankiety elektronicznej, udostępnionej na platformie ebadania.pl.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater