Elastyczny czas pracy pomoże pracodawcom i pracownikom

Klub Parlamentarny PO przedstawił projekt poselski nowelizujący Kodeks pracy w zakresie czasu pracy. PKPP Lewiatan popiera zawarte w nim rozwiązania dotyczące, m.in. wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, ułatwienia wprowadzania przerywanego czasu pracy czy racjonalizacji definicji doby pracowniczej.

– Te zmiany są pilnie potrzebne, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego, którego negatywne skutki coraz bardziej odczuwamy, np. w branży motoryzacyjnej. Czekają na nie zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, którzy tracą miejsca pracy. Zapowiadaliśmy, że bezrobocie będzie rosło, jeśli nie zostaną przyjęte rozwiązania uelastyczniające czas pracy i pozwalające pracodawcy swobodniej organizować pracę – mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, z-ca dyrektora departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

Rozwiązania proponowane przez posłów PO dotyczą: racjonalizacji definicji doby pracowniczej, wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy, ułatwienia wprowadzania przerywanego czasu pracy, wydłużenia niepłatnej przerwy w pracy ponad 60 minut i rekompensowania pracy w dzień wolny przez udzielanie czasu wolnego w danym lub następnym okresie rozliczeniowym lub ostatecznie dokonywania wypłaty pieniężnej.

– Oczekujemy, że szybko rozpoczną się prace legislacyjne, o co będziemy zabiegać, w Sejmie. Nie ma już czasu na dyskusje, gdyż firmy ponoszą coraz większe koszty i muszą redukować zatrudnienie zamiast je stabilizować, o co proszą związki zawodowe – dodaje Grażyna Spytek-Bandurska.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater