Bezpłatne narzędzie do planowania dialogu z interesariuszami firmy jest już dostępne

Nowatorskie narzędzie do mapowania interesariuszy jest dostępne on-line. W metodyczny sposób przeprowadza przedsiębiorcę przez proces zdefiniowania kręgu podmiotów (interesariuszy), na które wpływa jego działalność i które mają wpływ na efekty firmy. Pozwala określić nie tylko ich listę, ale także hierarchię, zakres relacji oraz zaplanować wstępną strategię współpracy.

Prawidłowo prowadzony dialog firmy z interesariuszami jest jednym z kluczowych elementów działalności zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu (CR, CSR). Bezpłatne narzędzie opracowane przez PKPP Lewiatan i firmę doradczą Deloitte jest dostępne na www.odpowiedzialnafirma.pl

Każdy przedsiębiorca wchodzi w liczne relacje społeczne: z pracownikami, klientami, dostawcami, władzami, społecznością lokalną itd. Wszyscy oni mają wobec niego oczekiwania, a zasoby firmy są zawsze za małe, by je wszystkie spełnić. Komu poświęcić najwięcej uwagi – to codzienny problem wszystkich właścicieli i menedżerów. W jego rozwiązaniu może pomóc narzędzie do mapowania interesariuszy, które jest uniwersalne i dedykowane przedstawicielom wszystkich branż.

– Na podstawie naszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia udało nam się stworzyć unikalne narzędzie, które będzie pomagać przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu. Z rozmów z menedżerami wynika, że mają potrzebę działalności zgodnej z zasadami odpowiedzialnego biznesu, ale nie są w stanie zidentyfikować kluczowych dla swojej organizacji interesariuszy, a tym bardziej prowadzić z nimi odpowiedzialnego dialogu. My im w tym pomagamy – wyjaśnia Jacek Kuchenbeker, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem, lider zespołu świadczącego usługi z zakresu odpowiedzialnego biznesu w Deloitte.

Jak to działa? Przedsiębiorca po zarejestrowaniu się odpowiada na pytania zawarte w elektronicznej ankiecie. Po przejściu całego formularza otrzymuje kompletny raport – mapę swoich interesariuszy. Interfejs został przygotowany w taki sposób, by użytkownik w łatwy i szybki sposób mógł uzyskać potrzebne mu informacje.

– Wszystkie firmy w Polsce muszą zrozumieć, że na dłuższą metę nie mogą się rozwijać bez partnerstwa z pracownikami, bez lojalnych klientów i dostawców, bez akceptacji otoczenia społecznego. Nasza mapa służy do ustalenia, ile z zasobów przedsiębiorstwa należy poświęcić każdej z tych grup, kiedy wiadomo, że oczekiwań jest więcej niż możliwości. Takie mapowanie powinno być także punktem wyjścia do wdrożenia strategii odpowiedzialnego biznesu – tłumaczy Zbigniew Gajewski, zastępca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan.

 

O projekcie
Narzędzie do mapowania interesariuszy zostało przygotowane w ramach realizacji projektu „Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR” prowadzonego wspólnie przez PKPP Lewiatan i Deloitte, a finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest przekonanie przedsiębiorców, że wzrost kapitału społecznego w firmach przysłuży się ich rozwojowi. Projekt promuje dialog z interesariuszami jako kluczowy warunek właściwej realizacji działań odpowiedzialnych i budowania wartości firmy. Ponadto przekonuje firmy, aby jak najwięcej projektów społecznych realizowały we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu trwa również wdrożenie strategii odpowiedzialnego biznesu w 10 przedsiębiorstwach zróżnicowanych branżowo i regionalnie. Proces ten ma posłużyć w przyszłości upowszechnianiu idei odpowiedzialnego biznesu. Wartością dodaną projektu jest opracowanie i bezpłatne udostępnienie narzędzi oraz zestawu dobrych praktyk do samodzielnego wykorzystania przez firmy. Usługi w tym zakresie są dostępne na rynku, ale ich cena jest bardzo wysoka, co stanowi istotną barierę korzystania z nich.

Kontakt Deloitte:
Magdalena Kowalewska
Dział Marketingu & Public Relations
Tel.: +48 22 511 00 11
makowalewska@deloitteCE.com

Kontakt PKPP Lewiatan:
Filip Pietkiewicz-Bednarek
Departament Komunikacji
Tel.: + 48 22 55 99 902
fpietkiewicz@pkpplewiatan.pl

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater