Seminarium „ICT – branża nowoczesnych technologii. Szansa na zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnością”

29 stycznia odbędzie się seminarium popularyzujące stosowanie modelu aktywizacji zawodowej w ramach projektu „Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów” (www.telepracownik-przyszlosci.pl).

Seminarium poświęcone będzie przede wszystkim przedstawieniu finalnej wersji podręcznika MAZON.

MAZON to Model Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością rozwiązujący problem dotychczas nieskutecznych działań instytucji rynku pracy. Rozwiązanie to charakteryzuje się zastosowaniem flexicurity: cykl szkoleń i staży oraz forma telepracy wpisuje się w pełni w ideę „elastycznego i bezpiecznego zatrudniania”. Idea ta jest szeroko popierana w Unii Europejskiej.

W MAZON flexicurity umożliwia pracę osobą z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach branż nowych technologii, firmy te mają duży potencjał do wdrażania elastycznych form zatrudniania.

Seminarium „ICT- branża nowoczesnych technologii. Szansa na zatrudnienie dla osób z niepełnosprawnością.” odbędzie się 29.01.2013 r. w budynku biurowca Delta, ul. Towarowa 35, Poznań (sala poziom A)

Wszelkich informacji na temat projektu udzieli Państwu pani Barbara Bartczak (b.bartczak@eureka-tp.pl, tel. 504 456 172)

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater