Konsultacje Czarnej Listy Barier w obszarze funduszy strukturalnych

Jak co roku, PKPP Lewiatan identyfikuje bariery napotykane przez przedsiębiorców w poszczególnych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej – również w dziedzinie wykorzystania funduszy strukturalnych.

Uprzejmie prosimy o dokonanie przeglądu ubiegłorocznej listy barier dotyczącej tego obszaru (link na dole strony), w szczególności pod kątem:

  • potrzeby korekty barier (w trybie zmian lub wpisanie komentarza w rubryce „Uwagi”),
  • dezaktualizacji wpisanych barier,
  • potrzeby wpisania nowych zidentyfikowanych przez Państwa barier.

Lista barier dotyczących wykorzystania europejskich funduszy będzie stanowiła część szerszego opracowania pt „Czarna Lista Barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013”.

Uwagi prosimy przesyłać na adres ldyba@pkpplewiatan.pl, do piątku 8 lutego 2013 r.

Czarna Lista Barier dot. wykorzystywania funduszy strukturalnych

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater